"Każda podróż zaczyna się przecież od oczekiwania, od jakiejś wizji tego, co chcemy zobaczyć, co poznać chcemy." Dariusz Czaja, Gdzieś dalej, gdzie indziej

Saturday, 11 May 2013

Morris Dancing in Hastings      Hastings, 5go maja 2013. Drugi dzień dorocznego majowego festiwalu rozpoczął się o godzinie 10tej w kościele Św. Klemensa. Dźwięki dzwonków, skrzypiec, fujarek i akodreonów rozbrzmiewały na starym mieście przez pięć godzin gorącego niedzielnego dnia. Był to czas popisów ulicznych performerów -  tancerzy Morris.
    Morris dance to najbardziej popularna forma angielskigo tańca ceremonialnego. W Hastings tłum zabawiany był, między innymi, przez grupy: Mad Jack's MorrisHannahs CatSteampunk Morris i Clerical Error.    
       Hastings, the 5th of May 2013. The second day of  the annual may festival began at 10 o'clock at Saint Clements Church. Bells, violins, pipes and accordeons had been resounding through The Old Town for five hours of a hot Sunday. It was a time to show off for street entertainers - Morris dancers.
      Morris dance is the most popular form of English ceremonial dance. In Hastings a crowd was amused by Mad Jack's MorrisHannahs CatSteampunk MorrisClerical Error and others.With many thanks to all the Hastings performers for joyful welcome to spring!

No comments:

Post a Comment